Що таке видаткова накладна?


Поняття видаткової накладної?
Видаткова накладна – це первинний документ, що підтверджує факт постачання товарів (товарно- матеріальних цінностей), як правило, від постачальника до покупця.
Для роз’яснення поняття «первинний документ», необхідно розуміти його тлумачення законодавством.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію. Господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.
Згідно з ч.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
Тобто, як ми бачимо, первинний документ використовується для відображення в бухгалтерському обліку зміни в залишках товарів та надходження коштів.


Форма видаткової накладної
Форма видаткової накладної не затверджена жодним нормативно-правовим актом.
На практиці передачу товарно-матеріальних цінностей підтверджують накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (Типова форма № М-11), затверджена наказом Мінстату від 21.06.1996 № 193 (далі - Наказ № 193); накладними, які складають у довільній формі. Цікаво, що законодавством передбачається такий вид документа, як товарна накладна, яка затверджена Наказом Міністерства аграрної політики України від 21 грудня 2007 р. № 929.
Її форма затверджена для сільськогосподарських товарних виробників та не є обов'язковою для використання для зазначених підприємств, хоча форма товарної накладної є більше універсальною та практичною.


Вимоги до видаткової накладної
Вимоги до видаткової накладної як і будь-якого первинного документа, передбачено ч.2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та передбачає:
 • назву документа (форми);
 • дату складання;
 • назву підприємства, від імені якого складено документ;
 • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.
Більш детально зазначено про дані вимоги в Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. №88.


Юридичні лайфхаки з видатковими накладними.
 • За умови підписання видаткової накладної та оплати рахунку-фактури, юридично, між покупцем та продавцем буде вважатися укладений договір поставки в письмовій форму у спрощений спосіб, що є повноцінною документацією для бухгалтера та податківця. До речі, ви можете складати видаткові накладні прямо у нас на сервісі;
 • У випадку відсутності домовленості щодо строків оплати за товар (відсутності підписаного договору або іншого документа, який визначає строк оплати товару), покупець зобов’язаний здійснити розрахунок вже на наступний день після отримання товару.
 • Обов’язкового правила щодо використання найменування видаткова накладна в законодавстві України не передбачено. Будь-хто має право назвати документ будь-яким іншим чином. Головне щоб зазначений документ містив основні реквізити.
 • У випадку наявності підписаного договору поставки та відсутності у видатковій накладній посилання на зазначений договір, відповідно до судової практики, видаткова накладна, підписана з обох сторін, буде вважатися самостійним договором поставки.
 • Відсутність печатки на видатковій накладній або наявність виключно печатки на видатковій накладній не є підставою для невизнання такого документа первинним (неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо (ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Сформувати видаткову накладну зараз!
×

Сподобався сервіс? Реєструйся безкоштовно!Що дає реєстрація?
 • ✅ зберігання заповнених шаблонів;
 • ✅ можливість зберігання чорновиків;
 • ✅ дізнавайся першим про нові документи.
Реєстрація